Nye udflugter med Lokal Historisk Forening i 2018.
 Sensommerudflugt til Korsør lørdag den 15. september 2018

Med vognmand Erik Slott Hansen bag rattet og Jørgen Bradsted som turleder var der lagt op til en dejlig udflugt, da 35 forventningsfulde deltagere mødtes på Sofiendalskolens parkeringsplads den 15. september for at køre til et par udflugtssteder i Korsør. Jørgen bød velkommen, og i et dejligt sensommer-/tidligt efterårsvejr kørte vi via Ringsted ad den gamle landevej til Slagelse og derfra ad motorvejen til udflugtsbyen. Undervejs fortalte Jørgen og Erik kort om dagens program og nogle af de steder, vi passerede bl. a. Eskilstrup, Fjenneslev Kirke og Ankerhus i Sorø.

Første udflugtsmål var Isbådsmuseet, som ligger tæt ved Storebæltsbroens landfæste. Museet rummer forskellige bådtyper, som i århundreder og frem til ca. 1940 blev anvendt til transport over Storebælt i strenge isvintre. Overfartstiden kunne vare fra mange timer til flere døgn. Sommetider spiste og overnattede man på Sprogø.  På museets vægge er der opsat et meget stort antal sort/hvide fotografier, der tydeligt viser, hvor vanskelig, kold og farefuld overfarten mellem Korsør og Nyborg kunne være. Undertiden måtte mændene trække en isbåd, mens kvinder og børn sad i den.

Fra Isbådsmuseet kørte vi til Korsør By- og Overfartsmuseum på Søbatteriet 7.  Som navnet antyder, er museet indrettet som museum for Korsør By og overfarten over Storebælt. Begge museer er indrettet på 1. sal i en stor magasinbygning, der tidligere har været anvendt til opbevaring af korn. Udstillingen om overfarten viser et meget stort antal modeller og billeder af jernbane- og bilfærger, disses indretninger, uniformer, malerier osv. Der er mange flotte detaljer, som fanger de besøgendes opmærksomhed, så det er bedst at give sig god tid. Nogle deltagere fortalte hinanden om minder og oplevelser fra deres egne ture med storebæltsfærgerne i tiden frem til 1998. Sidste del af etagen indeholder genstande fra forretninger, virksomheder, personer m.v. fra byens historie. En af deltagerne udtrykte kort, at et museum som dette burde vi have i Haslev!   

Fra Søbatteriet kørte vi til Madhus Bælt’stedet på Storebælt Camping &  Feriecenter, hvortil vi kom lidt tidligere end forventet, så vi måtte have lidt tålmodighed, inden vi kunne indtage den meget lækre frokost. Derefter fik vi kaffe og lagkage, og mens vi nød dette, fortalte stedets vært, Flemming Jensen, os mange af sine erindringer fra Storebæltsbroens opførelse. Han arbejdede dengang selv som vognmand og kørte materialer til byggeriet, så det var en stor viden om broen, han formidlede til os.

Hjemturen gik ad mindre veje, som mange formodentlig kun havde meget lidt kendskab til, og dermed så vi lidt af Sjælland, hvor nogle måske ellers aldrig ville være kommet. Jørgen rettede til sidst en tak til Erik og deltagerne for en vellykket udflugt, og ved 16-tiden tog vi afsked med hinanden ved Sofiendalskolen.

Poul Ebbekær.       

Heldags udflugt til Marjatta skole- og behandligshjem.

Vi startede klokken 9 den 24. maj 2018 på sommer udflugten til Marjatta i det fineste sommervejr med høj sol og ikke under 20 grader.

Der blev kørt af de små veje fra Sofiendalskolen ud over Bregentved og Leestrup, hvor Hans Jørgen Eggersen fortalte om den tid, da han voksede op og var ung i den lille landsby. Som den gode fortæller han er, fik vi god indsigt i livet i den lille landsby i starten 1960.

Vi kørte af de allermindste veje ned til Præstø fjor og klokken 10.30 ankom vi til Marjatta. Her blev vi inviteret indenfor i aktivitetshuset og fik kaffe med lækker gulerodskage. Så blev det tid til introduktion om selve Marjatta der bygger på Rudolf Steiners tanker, som bl.a. beskriver at kunstnerisk aktivitet er en rigtig stor drivkraft i al menneskelig udvikling. Marjatta består af adskillige aktivitets centre, her både gartneri, værksteder og mejeri. Man kan blive optaget i 8 års alderen, fuldende sin ungdomsuddannelse, få en dagligdag på et af aktivitets centrene og endelig få en ældre bolig alt sammen inden for Marjattas rammer.

Vi havde nu omkring 2 timer til frit at færdes på området. Rigtig interessant var butikken som sælger de mange ting, som fremstilles af beboerne + andre varer alle sammen økologiske. Forretningen kan besøges alle dage fra 10 til 17, der var også mulighed for at gå gennem den flotte skov over til en anden del af Marjatta, hvor skolehjemmet og ungdomsuddannelsen lå alt sammen i rolige og hyggelige omgivelser.

Vi skulle nu videre til Cafe Mocca ved Præstø havn for at spise frokost og dejlig lagkage. Derfor kørte vi igen ned på fjordvejen langs Præstø fjor og hele vejen rundt om Præstø by og ind gennem nogle af de gamle gader, selvom der var større gravearbejder i gang.

Vi tog af sted mod Haslev omkring 14.30, dog langtfra den direkte vej, først ad fjor vejen i modsat retning forbi Sankt Peders kapel og mindestenen for Anders Lassen, så til Vindbyholt , Fakse Ladeplads, Fakse og Rode.

Vi var hjemme i Haslev præcis klokken 16 som lovet.

Søren Wahlgren.

  

 

Rundtur i Faxe Kommune 14. september 2017

Der er nu gået 10 år siden kommunesammenlægningen, og i den anledning havde bestyrelsen arrangeret en tur rundt i kommunen, for at se hvad der var sket i de 10 år.
Vi mødtes ved museet i Haslev i silende regn, men alligevel med forventninger og højt humør.


Vi kørte forbi Gisselfeld og Rønnede Golfbaner og fortsatte mod Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede, der var første mål på turen. Arkivleder Marianne Rimmen Raasted tog imod, og mens vi nød en kop kaffe med kage, fortalte hun om arkivet, der for nylig er blevet udvidet med flere lokaler samt hvad der arbejdes med i det daglige. I to hold blev vi derefter af Marianne og arkivar Else Gyldenkærne vist rundt i de nye omgivelser, og spørgelysten var stor. Jeg tror, at alle 50 deltagere syntes, det var en interessant oplevelse.
Efter arkivet gik turen videre ad snoede idylliske veje mod Faxe Ladeplads og det var samtidig blevet tørvejr til stor glæde for os alle.

Næste punkt på programmet var Karise Permatopia, der er under opførelse, som et bæredygtigt og selvforsynende økologisk bolig- og landbrugsfællesskab for børn og voksne. Bussen holdt stille, mens Kjeld fortalte om det spændende projekt med 90 boliger, en gård med mange fælles aktiviteter, delebiler og et andelsselskab, der skal producere det meste af beboernes mad og energi.
Derfra kørte vi til Kulturhuset Leopold, hvor vi fik serveret en lækker dagens ret. Kulturhuset Leopold var tidligere højskole, men drives nu som en socialøkonomisk virksomhed, og drives sammen med unge mennesker, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Daglig leder Charlotte Petersen fortalte begejstret om arbejdet med de unge. Besøget blev sluttet af med kaffe og lagkage.
  Så var det igen ud på de hyggelige små veje, mens Kjeld underholdt undervejs på turen var vi bl. a. forbi Blåbæk Møller samt Rosendal Gods.
Sidste besøg var Helmer Christensens Museum i Dalby et museum fyldt med alverdens ting og sager. Der er først og fremmest cykler. Den ældste fra 1800-tallet den yngste kun få år gammel en Christianiacykel. I udstillingsmontrer er der et hav af cykellygter fra tidernes morgen til i dag. Du finder også gamle kameraer og mange legetøjsbiler de såkaldte Tintin-biler. Selv gamle køkkenredskaber, have- og landbrugsredskaber, kagedåser og meget, meget mere . . . .

Efter museumsbesøget gik turen hjemad efter en dejlig dag på tur i Faxe Kommune

  Jytte Melau
 

 

   
 

2015  Nordlie Food A/s Finlandsgade 1 Haslev.  Max 50 deltager
 
 Foreningens medlemmer er inviteret til at besøge Nordlie Foods på Finlandsgade. Til rundvisning.

 

 
 
   
                         

  

 

        Udflugt til Nationalmuseet 2015

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening er rigtig gode til at finde på spændende udflugtsmål. Derfor var ovennævnte tur også udsolgt på rekordtid. Her er kort fortalt, hvad vi oplevede.

Med Erik Slott ved rattet og Kjeld Nielsen i guidesædet gik turen ad motorvejen til København. Undervejs sørgede Kjeld for bemærkninger, anekdoter og informationer.

På Nationalmuseet var det primært særudstillingen om de hvide busser, som vi opsøgte. Det var vicepræsident i Svensk Røde Kors Folke Bernadotte, som ved slutningen af 2. verdenskrig foranstaltede denne redningsaktion for at hente danske og norske fanger hjem fra de tyske lejre.

Busserne var malet med røde kors for ikke at blive forvekslet med militære køretøjer på deres vej gennem Tyskland.

Udstillingen lå delvis hen i mørke – sandsynligvis for at understrege det dystre tema. Her var rigt illustreret med tekster og film. Desuden var en af de hvide busser placeret midt i lokalet.

En yderst imponerende udstilling.

Nationalmuseets øvrige udstillinger (samt museumsbutikken) rummer materiale nok til mange timers studier, men flere fra selskabet benyttede også lejligheden til en rundtur i de omkring liggende gader.

Senere spadserede vi til restaurant Rio Bravo, hvor vi fik serveret en dejlig platte. Herefter gik turen igen sydpå, hvor tæt trafik på motorvejen medførte en forsinkelse.

I god behold nåede vi dog Hugos vinkælder i Køge. Stedet indehaves af haslevitten Thoma Madsen og betegnes som ”det bedste ølsted på Sjælland”. Til os var der imidlertid stillet kaffe og wienerbrød frem i gården. Mange valgte at sætte sig ved bordene under træer og parasoller, men det var også muligt at sidde i selve kælderen, som for øvrigt blev brugt som beskyttelsesrum under 2. verdenskrig. En god afslutning på en succesfuld udflugt.

Birgit Varto

 

 

  SEAS-NVE- Elmuseum  2015 

 

Besøg på SEAS-NVE- Elmuseum

Formand Kjeld Nielsen havde aftalt med SEAS-NVE- Elmuseum på Energivej i Haslev, at foreningen kunne komme på et besøg den 12. maj 2015. 20 – 25 medlemmer tog mod invitationen og fire frivillige på museet bød os velkommen, viste os rundt og fortalte om, hvad mange af museets gamle elapparater, husholdningsmaskiner, fjernsyn, måleinstrumenter m.m. er blevet brugt til gennem mere end 100 år. Det blev til et par interessante timer, hvor vi kunne genkende mange gamle ting og huske, hvad de havde været brugt til, men som vi egentlig havde ”glemt alt om!” Besøget sluttede med, at museet serverede en kop kaffe, hvortil foreningen havde medbragt kage.

 

  Ledøje Kirke 2015


 

 

 

 

 

 

 

Der var en usædvanlig stor tilslutning til forårsudflugten. I to af Erik Slotts busser kørte 74 deltagere med formand Kjeld Nielsen som turleder til Ledøje Kirke i Egedal Kommune for at få et indblik i konstruktionen og indretningen af den efter danske forhold meget usædvanlige landsbykirke. I Danmark findes ingen tilsvarende kirker, men i Tyskland findes nogle enkelte, så inspirationen til byggeriet menes at stamme derfra.  Vi blev budt velkommen af sognepræst Eskil Dickmeiss, der indledte med at give os en omfattende orientering om kirkens historie, og derefter viste han os rundt i den.

Det meget specielle ved kirken, som er bygget ca. 1225, er, at den er opført som en dobbeltkirke med to etager, en ”overkirke” og en ”underkirke,” der har hvert sit alter. Meget tæt ved kirken lå i middelalderen en herregård, og ad en overdækket gang kunne ejeren og hans familie gå til gudstjeneste i overkirken direkte fra gården. I underkirken overværede almuen gudstjenesten. Omkring 1500 blev tårnet opført. Da var herregården væk, og overkirken blev sløjfet, hvorved kirken blev til en almindelig dansk landsbykirke. Med H.B. Storck som arkitekt blev kirken sidst i 1880’erne ført tilbage til sin oprindelige form med to etager, og tårnet blev forhøjet med ca. 5 m. De mange hvælvmalerier er fra den tid. Under rundvisningen blev der stillet mange spørgsmål til præsten, som gav mange gode svar. Vi blev også tilbudt at gå op i tårnet og nyde udsigten, og det benyttede mange sig af. Kjeld Nielsen takkede Eskil Dickmeiss for orientering og rundvisning og overrakte ham et par flasker vin.

Efter et interessant besøg i Ledøje Kirke kørte vi til Restaurant Toppen i Roskilde, hvor vi nød både en dejlig frokost og en storslået udsigt over Roskilde og omegn. Undervejs hjem drak vi eftermiddagskaffe på Traktørstedet Malerklemmen i Dyndet ved Borup, og ved 17-tiden var vi hjemme i Haslev efter en meget vellykket udflugt. 

 

 

 Jungshoved.  2015 

 

 

Udflugten startede som sædvanlig fra museet kl. 9, hvor bussen stod klar til at køre 35 forventningsfulde deltagere ud til en oplevelse.

Turen startede over Gisselfeld, Vester Egede forbi Sparresholm, over Tågerup, Bækkeskov og videre ad de små veje forbi Fjordkro, Marjatta hjemmet, ned forbi Beldringe gods, hvis hovedbygning stammer fra 1561. Turen gik videre over Mern til Jungshoved kirke. Her ventede Knud på os og fortalte om kirken og det gamle Jungshoved slot.

Jungshoved slots historie går tilbage til Valdemar Sejrs tid, men er nok mest kendt fra bøger om Svend Poulsen "Gøngehøvdingen", hvor slottet under krigen mod svenskerne 1658 blev besat af svenskerne, som plyndrede og ødelagde meget på slottet. Jungshoved slot blev revet ned i midten af 1700 tallet.

Efter rundtur på borgbanken gik vi ind i kirken, som blev bygget i 1200-tallet, senere udvidet med våbenhus, sakristi og tårn. Tårnet er placeret atypisk på nordsiden af kirken i stedet for mod vest.

I den nederste del af tårnet er indrettet gravkapel for Henrich Adam Brockenhuus og Elisabeth født Holstein Ledreborg. Døbefonten og altertavlen er forholdsvis nye og udført af Bertel Thorvaldsen. Prædikestolen er leveret af Abel Schrøders værksted i Næstved.
 


 

Ved den lille havn, der ligger neden for kirken, blev der i gamle dage sejlet sukkerroer i pramme fra halvøen over Grønsund til sukkerfabrikken i Lendemark på Møn. Fra kirken kørte vi med bussen videre rundt på den skønne halvø, hvor der på et lille område med sommerhuse og en lille skov vokser en utrolig mængde af store Rododendroner et fantastisk syn. Vi ankom til Stavrebys gamle præstegård, som er omdannet til Bed and Breakfast, hvor vi spiste frokost og fik fortalt lidt om stedet, der ligger i et dejligt naturområde.

Inden vi kørte hjem gik turen rundt om Præstø og havnen, hvor vi drak eftermiddagskaffe på en helt ny restaurant Siv&Co, et hyggeligt sted. Derefter gik det hjemad ad andre små veje over Gisselfeld og Bråby hjem til Haslev. En dejlig og flot tur.

 

 

Haslev Kirkegårdsvandring med den tyske gravplads mv. 2015
 

  
 På den første lune forårsaften kunne foreningens formand, Kjeld Nielsen, byde velkommen til næsten 50 medlemmer, der havde meldt sig til kirkegårdsvandring og besøg i Haslev Kirke. Tidligere kirketjener Ruth Davidsen var aftenens guide, og velforberedt og engageret viste hun os rundt og fortalte detaljeret om det, vi så. Rundvisningen begyndte ved muren med det kunstige kildevæld, Horsekilden. På kirkegårdsvandringen standsede vi op og så gravsten for bl.a. Haslevs første højskoleforstander P.C. Davidsen, læge O. Bruun-Pedersen, som under den spanske syge i 1919 i løbet af få dage mistede sin hustru og tre børn og kgl. agent Carl J. Ulrich, der var en førende skikkelse, da Haslevs erhvervsliv udvikledes sidst i 1800-tallet. Vi standsede også op ved to sten med navne på frihedskæmpere. Gravsten for Johannes Bidstrup, der blev dræbt i 1944 og blev begravet i Haslev, og mindesten for Knud Henning Møller, der døde i Neuengamme i 1945. Vi besøgte også "Tyskerkirkegården", hvor 241 tyske flygtninge og soldater er begravet. En del af dem døde og blev begravet i 1945, da bl. a. mange af byens skoler blev beslaglagt af tyskerne og omdannet til lazaretter. En del år senere blev en del, der var begravet andre steder, flyttet og genbegravet her. På granitkors, der alle er ens, kan man læse de afdødes navne og årstal for fødsel og død. En tysk organisation betaler fortsat for vedligeholdelsen af gravpladsen.
Johannes Bidstrup ( 1902 - 1944 ).
Knud Henning Møller ( 25. november 1920 - 13. februar 1945 ).  Står nævnt på muren i Mindelunden Ryvangen.
 

Den tyske begravelsesplads
1 marts 1945 beslaglagde Den tyske Værnemagt næsten alle større bygninger i Haslev.
  
Missionshuset, Haslev Højskole, Haslev Landbrugsskole, og sportshallen husede SS-tropper, medens Jernbanehotellet, Statafkroen (i Jernbanegade), Den udvidede Højskole, Håndværkerskolen og Borgerskolen omdannedes til lazaretter for sårede soldater og tyske flygtninge. Missions-hotellet blev indrettet som fødeklinik for tyske flygtningekvinder.

Haslev Gymnasium blev ikke beslaglagt.

Der indtraf mange dødsfald, og tyskerne foretog begravelser udenfor Haslev Kirkegård langs hegnet. (De blev markeret med en brosten og et nummer, stenene ligger nu i Museums haven, de markerer græskanten. Der er adgang til Museumshaven i åbningstiden). Efter kapitulationen blev de her begravede flyttet og genbegravet på den nuværende begravelsesplads. Oprindeligt var her begravet 81 soldater og 83 flygtninge.

I 1962 indledte tyske og danske myndigheder forhandlinger om at samle alle tyske begravelser på visse bestemte kirkegårde, der havde et rimeligt antal af disse begravelser, her i blande var Haslev. Tanken om denne flytning mødte en del modstand, men den blev gennemført i 1966. Nu ligger der 241 soldater og flygtninge begravet på kirkegården.

Tyskerkirkegården. En tyske organisation "Volksbund Deutshe Krigsgraberrfursorge" betaler for vedligeholdelsen af anlægget.

 

 

 

 

 

  

 

Udflugt Knud Rasmussens hus Hundested- Fredeiksværk mv. 2013.

Solen skinner, og 48 sommerklædte deltagere – ja, der er da enkelt i korte bukser – står parate til at tage på udflugt til Fre-deriksværk, hvor målene er: Krudtværket og senere polarforskerens Knud Rasmussens hus.

Igen i år skal vi køre med Slott Hansen og hans bus.

Vi kører stille og roligt gennem det midtsjællandske landskab, og foreningens formand, Kjeld Nielsen, fortæller af og til om steder vi kører forbi. Der er det store nye krematorium ved Benløse. Der er Ortved, hvor kødfoderfabrikken lå, men nu kommer de døde dyr til Kolding. Det er Ortved-boerne nok glade for på grund af lugten.

Det gamle Lejre passerer vi også det vil nok også være en udflugt værd engang. Jo, der er mange steder, der nævnes.

Endelig er vi i Frederiksværk, så er det bare at finde Krudtværket. Det er ikke så ligetil, selvom chauffør og formand har været der i fordums tid.

Der er det, og guiden står parat til at fortælle. Krudtværket blev grundlagt af generalmajor J. F. Classen i årene 1757-58. Stedet er placeret med omhu. Der er en kanal med vandkraft, der kan trække de mange møller, der er nødvendige for pro-duktionen, og stedet vil også være vanskeligt tilgængeligt for en eventuel fjende. Tidspunktet er velegnet, vi er i begyndelsen af den floriante periode, hvor handelen med oversøiske steder får større og større betydning. Mange varer omlastes fra Middelhavets kyster til skibe, men mange sørøvere fra

Dansk skibsfart køber sig fred til sejlads ved at sende kanoner til sørøverne fra Krudtværket. Et par eksemplarer herpå peger guiden på.

Efter en kop kaffe og en grundig gennemgang om Krudtværkets historie slippes vi løs med en folder, hvor vi kan læse om Krudtværkets enkelte huses funktion. Hvert hus ligger med god afstand til hinanden af hensyn til eksplosionsfaren. Der er tykke jordvolde på husets tre sider og alle har et let tag, så trykket ved en eksplosion kan styres mod voldene og op i trækronerne.

Der arbejdede i gennemsnit 20-30 mand på værket, men i travle perioder kom der flere til. Arbejdet på værket gik ofte i "arv" fra far til søn. Omkring 25 arbejdere mistede livet i værkets aktive periode, men tallet på lemlæstede har formentlig været større, men kendes ikke.

Den sidste større ulykke fandt sted så sent som i 1957, og værkets virksomhed ophørte så sent som i 1965.

En nagende sult var efterhånden ved at være en kendsgerning, og alle var parat før tiden til at køre til Halsnæs, hvor der skulle spises frokost. Turen til Halsnæs viser en bebyggelse med både villaer og sommerhuse og korte glimt af havet. Halsnæs Bryghus var vort mål. Det var langt vanskeligere at finde, end man skulle tro. Men endelig var vi der. Inden frokosten skulle der bestilles øl, og der var fem forskellige at vælge imellem, så valgene tog tid, inden vi kunne sætte tænderne i en dejlig fisketallerken.

 

 
   

 

    

 Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk  2012.

Vi var 34 morgenfriske personer, som stod på bussen fra museet i Frederiksgade. Solen skinnede, og vejret var til korte bukser, bare spørg Kjeld! Vi havde vores "privatchauffør" Hans bag rattet, og han havde sammen med Kjeld lagt ruten til Holbæk med store overraskelser. De havde valgt ikke at køre den "lige vej" til Holbæk. Vi kørte gennem Terslev og Ørslev og forbi den smukke Giesegård til Slimminge, videre over Borup og Lejre til landevejen Roskilde – Holbæk, hvor vi passerede Lindenborg Kro og fortsatte forbi Ryegård, for herefter at passere den smukke Munkholmbro mod vort mål uden for Holbæk: Andelslandsbyen Nyvang, hvortil vi ankom lidt over kl. 10.
Så blev vi sluppet løs af Kjeld, som bad os alle mødes ved traktørstedet "Madam Blå" ved 11.30 tiden. Så var der ellers nogle aktiviteter at beskue. Slagterforretningen, hvor mange af os fik et glædeligt gensyn med slagtermester Niels Hansen (tidl. Ringstedvej), som nu arbejder som frivillig ligesom ca. 200 andre!! Der var udendørs høstmarked, ponyridning med islandske heste, og på husmandsstedet blev der tærsket med et gammelt "Holbæk" tærskeværk trukket af en lige så gammel traktor. I køknet på husmandsstedet var der Richs kaffe (det er Richs der driks, det er Danmarks der duer) et sådant gammelt ordsprog mener jeg at kunne huske. På husmands-stedet købte vi kartofler, der røg op i rygsækken, som vi måtte slæbe på indtil frokost, men jeg havde selv valgt det!! Sct. Stefans Kirke havde gudstjeneste kl. 14. Den er genopført fra sin tidligere beliggenhed tæt ved Brorfelde, hvor den lå godt gemt af vejen mellem store træer og uden kirkegård. Den er meget smuk ude som inde i dag. Ja, alt var i drift denne søndag, og mange nød et glas kærnemælk, som var hel frisk og upasteuriseret fra Andelslandsbyens eget mejeri.

Frokosten i traktørstedet var uovertruffen. Vi sad alle ved lange borde og nød varme såvel som kolde retter. Det var super godt. Så måtte vi igen ud at røre os. Vi så opførelsen af en ny ZONEN redningsstation til deres mange udrykningskøretøjer fra 1930’erne, som havde flere "udrykninger" denne søndag. Vi skulle jo hjem igen. Selv om vi kunne blive ved, måtte vi forlade "byen" kl. 15.30. Turen hjem gik heller ikke ad den slagne landevej til Haslev. Ellen guidede os over Vedde for at vise os Zen Gardens udvidelse og søen på den anden side af vejen. Det der imponerede, var de tusindvis af Dahlia, som ejeren, Jørgen Nielsen, havde lagt, og som nu stod i et kæmpe blomsterflor. Tak for den omvej Ellen & Co! Vi ankom til Haslev ved 17-tiden efter en uforglemmelig tur. Blot med et hip til de 10-12 medlemmer, som ikke var med. Kom næste gang, ta’ naboen under armen, så vi kan fylde bussen og måske få et lille overskud i kassen.

 Sorø Sø og Kongsgaarden i Vester Broby. 2012

 Sorø Sø

I strålende sol var vi 39 deltagere, der glade og forventningsfulde steg op i Erik Slotts bus. Turen til Sorø stoppede ved "Støvlet Katrines Hus", som blev købt af Christian VII til hans elskerinde. Her steg vi om bord i "Lille Claus" og nød en pragt-fuld sejltur med særdeles smuk natur i historiske omgivelser. Fra villahaverne, som støder ned til søbredden, kunne vi nyde synet af de blomstrende syrener, guldregn og hvidtjørn i fuldeste flor.

Især var det betagende at opleve Sorø Akademi fra 1600-tallet, akademihaven med eksotiske træer og planter og Feldskov pavillonen, der blev opført af etatsråd Povelsen, som kaldte den "Thepavillonen". Den ivrige fortæller fra båden fortalte om Thorvaldsen, Ingemann og H.C. Andersen, der havde været der efter en dåbsfest hos Hauch, men det blev en trist aften, for det regnede, og Thorvaldsen kastede op og fik kun the at drikke. Ingemanns Ø sejlede vi forbi. Øen hvor digteren fik sin inspiration til at skrive sine skønne morgen- og aftensange for børnene på akademiet. Men det blev sange og salmer, som vi synger den dag i dag, og som findes både i salmebogen og i Højskolesangbogen. Efter den naturskønne sejltur, hvor bestyrelsen havde medbragt kaffe & kage til os – tak for det, ja, så gik turen videre til "Kongsgaarden" i Vester Broby, en kulturhistorisk perle.
 Kongsgaarden i Vester Broby.

Den fortæller om livet på landet for hundreder af år tilbage. Vi blev budt velkommen af Venneforeningens formand Carl-Christian Bringgaard og næstformand Leif Pedersen. De leder og arbejder med ukuelig ildhu for dette sted. Efter en hurtig sandwichfrokost blev vi af C.- C. Bringgaard grundigt orienteret om gårdens historie og ejerforhold. Derefter blev vi af ham og L. Pedersen ført rundt i stuer, soveværelser, køkken m.m. "Kongsgaardens" sidste ejere, Lone og Ejler Kjær Larsen, ønskede, at den gamle gård skulle åbnes for offentligheden og være samlingssted og oplevelsessted omkring natur og land-brugs- og lokalhistorie. Gården overgik i 2002 til Lone og Ejler Kjær Larsens Fond, og Lone, som da var enke, blev fondens formand. Hun døde i 2006, og hun havde testamenteret hele herligheden til fonden. Den råder nu over en slægtsgård, hvis historie går tilbage til Hviderne. Efter en omfattende istandsættelse og nyindretning af "Kongsgaardens" bygninger blev portene slået op til en festlig indvielse 18. juni 2010. Det var uhyre interessant at høre om stedet og gå rundt i de gamle bygninger. Ikke mindst staldene, hvor gamle redskaber var at se. Redskaber som blev brugt for 100 år siden. I dag kender hverken børn eller unge til, hvordan et tærskeværk ser ud. Det var dejligt at opleve landmandslivet for 100 år siden.

Med navnkundige Kjeld Nielsen som fortæller og Erik Slott ved rattet kørte vi ad slyngede småveje hjem til Haslev, beriget af skønne og interessante oplevelser og strålende solskin. Vi er alle parate til at give bestyrelsen topkarakter for en herlig sommerudflugt 2012.   

 

 

 Geomuseum Kanten  2012.

Helle Ålsbøl viste rundt og fortalte levende om udstillingen.

De første spor af kalkbrydning begynder, da kristendommen i 900-årene har fået så stærkt fodfæste, at kirkerne kan bygges af mere holdbare materialer end tømmer.

Her kommer kalken fra Faxe som et godt byggemateriale. Det ses tydeligt den dag i dag på flere af egnens kirker. Også arbejderboliger til de store godser bliver bygget af kalksten. Godserne sætter sig på produktionen af kalken, der bliver lagt skinner så vogne kan køre til og fra med materialerne. I Faxe Ladeplads er en lille havn, hvorfra der kan sejles sten og mørtel ud.

Brydningen af kalken får også en anden betydning, idet den geologiske videnskab i 1700 og 1800-tallet får øjnene op for den rigdom af fossiler, der findes i kalken. Det forklarer både den geologiske og biologiske udvikling.

Udstillingen viser, hvordan brydningen af kalken først skete ved hjælp af menneskers muskelkraft, der efterhånden afløstes af maskiner, der i dag betyder at kun ganske få er beskæftiget med kalkbrydning, men hvor selve mængden er mangedoblet.

 

   
   

 

Udflugt til Holbæk Museum og Zen Garden i Vedde  2011.”Her er da et par stykker”, var formand Kjelds bemærkning, da han fredag den 16. september 2011 trådte ind i bussen – klar til afgang til Holbæk og Vedde.
Og ja, flere end de 29 deltagere i turen kunne have fået del i de gode oplevelser, som her skal berettes om. (Bestyrelsen havde gerne set bussen fyldt op).

Efter en behagelig køretur, hvor vi gjorde en afstikker forbi Kongsdal, Torbenfeld, Stigs Bjergby, Svinninge, Svinningegård samt Gislingegård, ankom vi til Holbæk Museum, som summede af liv. Gården var fyldt med skolebørn, hvoraf nogle vaskede tøj på gammeldags maner, mens andre afholdt torvedag.

 Vi blev bænket ved kaffebordet i foredragssalen i den tidligere rådhusbygning. Her fik vi en orientering om museet, hvorefter vi selv kunne gå på opdagelse i de mange historiske huse, som museet består af. Museet er helt enestående, fordi bygningerne ligger i den gamle bykerne på deres oprindelige plads (undtagen købmandsgården, som blev flyttet til museet i 1937). Husene rummede permanente udstillinger om stenalder, bronzealder, dragter, legetøj, kunstindustri samt forskellige spændende særudstillinger.

Efter en let frokostanretning fortsatte vi turen til Vedde, hvor Jørgen og Jacobine Nielsen tog imod i deres smukke have. Jacobine påstod, at hun havde sørget for at ”hænge solen op”. Og den strålede da også over det imponerende sten-landskab, som ægteparret havde brugt mere end 20 år på at opbygge. På vores klatretur rundt i haven passerede vi bl.a. rhododrendon, store granitsten, flotte vandfald og damme med japanske koi-karper.


Så var der kaffe i haven, og inden hjemturen præsenterede Jørgen os for sit nyeste stenprojekt, som er under opbygning på den anden side af vejen. Lige nu flankeret af en imponerende georgine samling.

Derefter gik turen tilbage til Haslev. En herlig udflugt var forbi. Tak til bestyrelsen for god tilrettelæggelse.

 

 

  Møn 2011

 

 

                         
Samlingssted, Haslev Museum kl. 9 med solskin og lidt blæsevejr. 34 personer havde tilmeldt sig til turen og kom med godt humør.

Turen startede præcis, da alle var mødt frem. Vi kørte over Rønnede til Bækkeskov og videre over Mern forbi Høvdingsgård og over broen til Møn og fortsatte til Stege ind gennem byen og rundt om byporten og ud til første stop, Keldby Kirke. Her skulle vi have set kalkmalerier, men kirken var lukket, fordi et par unge mennesker havde bestemt, at de ville giftes denne lørdag. Vores guider var mødt op og beklagede, at vi ikke kunne komme ind at se kalkmalerierne.

De foreslog, at vi kørte til Elmelunde Kirke i stedet for, der havde samme kunstner også malet. Dette blev hurtigt vedtaget, og vi kørte de få kilometer videre til Elmelunde

Elmelunde Kirke er den ældste stenkirke på Møn. Vi kom ind og beundrede de smukke malerier, som dækker temaet ”Menneskets skabelse og nyskabelse.” Det er illustreret med scener fra Bibelen, fortrinsvis fra Det Nye Testamente og suppleret med motiver fra dagligdagen.

Det er en ukendt person, som vi kalder ”Elmelundemesteren”, der også har dekoreret Keldby og Fanefjord Kirker på Møn.

Udover kalkmalerierne er der en altertavle og en prædikestol med en portal foran trappen til den. Begge er skænket til kirken af Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine og er fra 1646. Endvidere er der ophængt et skib, en model af ”Enhjørningen”, skænket af J.F. Krarup til minde om Danmarks befrielse.

Kirken har gennem tiderne haft forskellige ejere, Roskildebispen, Kronen med forskellige lensmænd, og i 1916 Viggo greve Danneskjold-Samsøe. 1. januar 1968 blev den selveje.

Turen gik nu videre gennem det smukke mønske landskab til ”Museumsgården” i Keldbylille.

”Museumsgården”er en gammel udflyttergård fra før 1800. Det var en slægtsgård, hvor den sidste ejer, som hed Hans Hansen og var ungkarl, havde bestemt, at gården skulle være, som den altid havde været med det gamle indbo og inventar, som havde stået tilbage fra hans oldeforældres tid.

Han skænkede gården til Nationalmuseet, der har videregivet den, så den er en del af Sydsjællands Museum.

Beboelseslængen står med bryggers, køkken, spisekammer, gang, stue med alkover, bord og bænke, ligstue og stadsstue. Der er vognport, lade og stalde til køer og heste. Hestevogne og markredskaber alt hestetrukket. Et nyere maskinhus med alt til faget hørende; selv en lille smedje.

Efter rundturen indendørs var det frokosttid med den medbragte mad. I stedet for middagsluren blev det en tur rundt i haven og op til udsigtspladsen.

Vi kørte så mod det sidste stop, inden turen sluttede hjemme i Haslev. Det blev et ophold på cafe Nemo ved havnen i Præstø, hvor kaffen ventede, og efter denne var der tid til at kigge på havnen og bådene.

Det sidste stykke blev også en tur på de små veje, og det var skønt at køre ad veje, man ikke selv lige vælger som de første.

 

 

 

 Christiansborg den  2010.

Med start fra Haslev Stationsbymuseum og med vognmand Erik Slott Hansen fra Haslev Turistkørsel bag rattet kørte vi den 11. september kl. 8.45 på udflugt til København. Foreningens formand, Kjeld Nielsen, var turleder og bød velkommen til en forhåbentlig dejlig og spændende dag i hovedstaden, og han fortalte lidt om nogle af de kendte bygninger og steder, vi passerede, inden vi nåede vort mål, Christiansborg. Han mente også at have kendskab til, at vi skulle gennem et større sikkerhedstjek, inden vi kunne få lov til at komme ind i vort lands magtcenter, men vi fik lov til at gå lige ind fra gaden gennem hovedindgangen.  Folketingsmedlem Karsten Nonbo bød os velkommen til Folketinget, og i to timer viste han os rundt og fortalte veloplagt og spændende om livet på Borgen, hvor vi så mange lokaler m.m., som det ikke er muligt at komme ind i, hvis man ønsker at overvære et møde fra tilhørerpladserne. Til gengæld var der også meget stille derinde denne lørdag formiddag, men det betød også, at Karsten Nonbo kunne vise os rundt overalt i den imponerende bygning. Vi startede med at se Snapstinget, hvor folketingspolitikerne ofte hygger sig ved måltiderne, selvom de som bekendt kan være meget uenige, når de mødes til politiske forhandlinger eller bliver interviewet til medierne. På gangene er der ophængt mange malerier af tidligere statsministre, formænd for Folketinget m. fl., og om mange af disse personer fortalte Nonbo nogle anekdoter, som var med til at gøre hans rundvisning levende og meget interessant.
 
I Venstres gruppeværelse med billeder af Venstres statsministre gennem mere end 100 år kunne vi sætte os og slappe af, mens Nonbo fortalte meget fyldestgørende om, hvorledes love bliver til. Vi så også han eget kontor, der dels bar præg af hans arbejde derinde, men også bar præg af at være et mere privat rum.

.

Vi besøgte lokalet, hvor Udenrigspolitisk Nævn holder møde
 Vi sluttede i Folketingssalen, hvor vi  gerne måtte sidde på medlemmernes pladser, mens vi hørte om, hvorledes møderne der foregår. Kjeld Nielsen fandt anledning til at sætte sig i formandens stol og lytte til Karsten Nonbo derfra. Vi måtte dog under ingen omstændigheder røre ved de enkelte medlemmers tekniske udstyr! Folketingsmedlemmer med stor anciennitet har pladser forrest i salen, mens nyvalgte er henvist til de bageste pladser. Nonbo fortalte detaljeret om salens historie og inventar samt om dens indretning med pladser til kongehuset, tidligere medlemmer, journalister og tilhørere. Når man i TV ser Folketingssalen ser den i øvrigt større ud, end man oplever den ved besøg. Undervejs ud så vi glasmontren med grundlovene fra 1849 – 1953.

Da vi skulle til at spise regnede det lidt, så i bussen blev vi kørt til Restaurant Rio Bravo i Vester Voldgade. Vi havde god tid til at nyde den lækre frokost og få en hyggelig snak med andre deltagere.
Undervejs tilbage til Christiansborg kørte vi på sightseeing i den indre by, hvor vi så Nyboder, Gefionspringvandet m.m. Sidste besøg gjaldt ruinerne under Christiansborg Slot. Her blev vi modtaget af en historiker, Birgitte, som i løbet af fem kvarter på en meget engageret måde fortalte om og viste os rundt i de tilbageblevne rester fra middelalderen af Absalons Borg og Københavns Slot. Mange var overraskede over, at der er så mange og tilmed velbevarede ruiner tilbage. En god belysning og nogenlunde gode ”stier” gjorde det ret let at færdes der.

   

    LAMMEFJORDEN  2010.

Lokalhistorisk Forening for Faxe Kommune havde berammet årets første udflugt- forårsturen – til det nordvestlige Sjælland. Dagen var heldigt valgt. For oven på nogle kølige og regnfulde dage i den sidste uge af maj, var vejret med udflugtsdeltagerne – 32 i alt – på denne den første dag i juni.

Udgangspunktet var som sædvanlig Frederiksgade foran Haslev Museum. Bussen kunne præcis kl. 9 sætte kursen mod Odsherred, hvor vi som det første mål havde pumpestationen ved Audebo-dæmningen. Siden skulle efter planen følge en tur på selve Lammefjorden og Vejrhøjbuen under guidning af en lokalkendt.

Efter formandens velkomst i bussen blev ordet givet frit – kan man sige. Det var ’lydeligt’, at en sådan tur ved siden af forventningen til de kommende oplevelser også indeholder et vigtigt socialt element: samværet med gode bekendte.

Køreturen forløb gnidningsfrit og hurtigt. Vi var i god tid inden mødetidspunktet fremme ved Audebodæmningen, hvor vores guide – Arne Andersen – ventede os. Arne viste sig at være en både kompetent og lun guide. Han var som indfødt fra Lammefjordens sydvestlige del særdeles godt inde i livet på Lammefjorden. Og havde i kraft af sin deltagelse i den arbejdsgruppe, der nu i en årrække har arbejdet med at formidle historien bag inddæmningen og udtørringen af Lammefjorden, en meget indgående kendskab dertil og evnede på en meget underholdende måde at bringe alt dette videre til os ’uvidende og fremmede’.

Som sagt mødte vi vores guide ved Audebodæmningen, som adskiller den tørlagte del af Lamme- fjorden fra Isefjorden. Inden udtørringen kunne gå i gang – og vi springer her - i modsætning til Arne – hele forhistorien, inden projektet – hvori Zytphen Adeler på Dragsholm var en drivende kraft - kunne realiseres, over – skulle placeringen af og bygningen af dæmningen (den rummer ca. 1 million kubikmeter grus og sten) gennemføres. Desuden skulle pumpestationen, som skulle pumpe vandet bort fra den afsnørede del af fjorden og siden sikre, at den forblev tør, bygges. Den kunne indvies d. 18. januar 1875 og pumpningen kunne gå i gang. Til dette formål havde man installeret 5 store dampmaskiner, der trak hver sin snegl, som skulle løfte vandet fra udvandingsområdets hovedkanal 7.5 meter op og ud i Isefjorden. Med dampmaskinerne alene kunne man ikke tørlægge fjorden fuldstændigt, d.v.s. til dyrkbar stand. Centralt i fjorden lå der således indtil 1940 en stor sø. Denne kunne først tørlægges, da der etableredes elektrisk drevne pumper til at gøre ’arbejdet’.
Arne formåede i kraft af sit overblik og indgående kendskab til emnet at levendegøre (- han ejede et hav af anekdoter om personer og begivenheder – og han gav dem villigt videre!) hele dette arbejde, der involverede høj som lav – godsejer som ’børster’ (det var dem, der skovlede og kørte materialet til dæmningen på trillebøre, hestevogne og tipvogne). Godt hjulpet af den museumsudstilling og de kort og plancher, der findes på pumpestationen ved Audebo.

Efter Arnes foredrag besigtigede vi pumpestationen med de selvfølgeligt stadigt nødvendige pumper og fik et godt indtryk af det store arbejde, det stadigt er at holde fjorden ’tør’. Desværre er de gl. dampmaskiner blevet skrottet for længst.

På pumpestationen kunne vi så indtage vores medbragte mad – og ’fordøje’ de mange oplysninger om Lammefjorden.

 

Efter frokost var det så tid at køre en tur ud på fjorden. Igen guidet af Arne, som takket være sit lokalkendskab førte os steder hen, som vi ikke selv ville have fundet: Omkring de øer, der oprindeligt havde ligget som sådanne inden fjorden blev afvandet, og nu rummer de større bebyggelser – Fårevejle bl.a - ; forbi gårde og gulerodsvaskerier, som han kunne fortælle historier og anekdoter om; op på de store bakkedrag (Vejrhøjbuen), der mod vest adskiller Lammefjorden fra Nekselø- og Sejrøbugten, og giver et fantastisk vue ud over området mellem Refsnæs og Sjællands Odde og mellemliggende øer; til den vestlige del af den udtørrede Lammefjord, hvor de bedste landbrugsarealer findes (De ligger på tykke dyndlag – helt op til 20 meter – og er yderst frugtbare; men også til ’gyngende’. Det sidste efterprøvede vi ved at hoppe på stedet – uden for bussen – og erfare, at vi faktisk var på det, der kaldes ’gyngende’ grund. Heldigvis kunne jorden bære!).

Efter en god times rundtur var vi tilbage til Audedbodæmningen, hvor vi tog afsked med Arne med en stor tak for en underholdende og informativ dag.

Vejret som under hele opholdet på Lammefjorden havde vist sig fra sin bedste side, kunne ikke holde stilen. Vi drak kaffen ved Maglesø i blæst og gråvejr og turen derfra til Haslev gik over Midtsjælland forbi Gyldenløves Høj i et dejligt landskab, som skæmmedes af en stadig tættere regn.

Denne lidt (vejrmæssigt) grå afslutning på turen kunne dog ikke skygge over, at der var tale om en vel tilrettelagt tur, en guide, der formåede både emnemæssigt og formidlingsmæssigt at komme ud over rampen og give deltagerne både viden og underholdning og et særdeles behageligt fællesskab.