Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum

Da Haslev Museum er nedlagt, vides det på nuværende tidspunkt om der kan findes et egnet lokale til næste års Kulturnat i Lokalhistorisk regi.

 
   

 

Kulturnat den 29. sept. 2017

Lokal Historisk Forening var vært på kulturnatten

Hestevognen modtages af formanden for Lokal Historisk Forening, der planlægges hvilken vej turen med byens borgere skal gå hen.
De lystige Haslev spillemænd, sørgede for at underholde gæsterne på museet. der var 352 personer som lagde vejen forbi museet.
 
Der danses også til  den gode musik fra musikanterne, ja selv formanden dansede så sveden perlede på månen
Den hyggelige borgerstue, var samlingssted for knipling. således som det foregik i gamle dage.
Knipledamerne fortalte om kniplingens kunst, til de interesserede.
 
Jørgen Nielsen fortæller om de forskellige billeders historie.
Samt planchen over byen, hvor fører de forskellig  veje hen. Ja det var jo ikke lige til at se, byen var på dette tidspunkt en lille landsby.
Der blev hygget i Jettes krostue "son var etableret i dagens anledning", der mødtes man med gamle bekendtskaber, her blev der sludret om gamle dage og skikke.

På et tidspunkt var der vist lidt overfyldt,

 

Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum   2016

Ingen Kulturnat :

Haslev Stationsmuseum er lukket på grund af ombygning

 

 

 

Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum   2015

   
Smeden smeder hestesko af en jern stang.

Buddingen kom på bordet i borgerhjemmene i slutningen af 1800-tallet

Borgerskabets meget og fine og til tider overdrevent pyntede buddinger, som blev spist stor fornøjelse i de fine stuer. Under hensyntagen til Emma Gads regler om opførsel, var tegn på ændringer i samfundsudviklingen.

Der blev uddelt smagsprøver, som der var stor rift om.  Da aftenen var omme var der også tomme bakker.


Knipling var også en aktivitet denne aften.

Her viser 2. kyndige damer, hvorledes at teknikken mestres.

Der undervises om vinteren af - Jette Bernhøft.

 

Hestevogns kørsel for børn mv. der var stor tilslutning til en tur rundt i byen. børnene synes at det var fedt.

Hestene fik også en stor skorpe rugbrød fra Jettes Kro.

 

  

 

Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum   2014

Ingen Kulturnat :

Haslev Stationsmuseum er lukket på grund af ombygning

 

 

 

 

 

Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum 2013

Igen i år blev kulturnatten på Haslev Museum en succes. Der gik ca. 475 gennem ”tælleapparatet”, og det var ca. 125 færre end de to foregående år, men sådan føltes det ikke, når man færdedes i museet. Overalt var der interesserede og glade besøgende, som nød at komme ind i varmen og opleve den gode stemning, der var aftenen igennem. Nogle orienterede sig hurtigt i museets permanente udstilling om Haslevs historie, mens andre fordybede sig i den og gav sig endog særdeles god tid, inden de fortsatte til nogle af kulturnattens andre tilbud i den lidt kølige, men klare efterårsaften. Kulturnattens aktiviteter var tilrettelagt af og blev forestået af geolog Dorthe Pedersen fra Østsjællands Museum og lokalhistorisk forenings bestyrelse.

Haslev Musikanterne sørgede igen i år for med deres dejlige musik at skabe en særdeles god stemning, og det var tydeligt at se, at rigtig mange nød at lytte til dem. Jørgen Nielsen fra Bråby repræsenterede Dalby Husflid, og samtidig med, at han lavede træsnit, fortalte han til en del interesserede om Haslevs historie. Hyllede Bryggerlaug var til stede med smagsprøver på deres hjemmelavede drikke i form af mjød, vin og øl.  På 1. sal arbejdede kniplersker og brodøser, og en del fandt vej op til dem for at se dem i funktion. På fortovet foran museet smedede beslagsmed Mads Mejnertsen hestesko, og lige i nærheden forestod Dorthe Pedersen hesteskokast. Der var også mulighed for at få en køretur i en hestevogn forspændt to heste og med Jens ?? som kusk. Jettes Kro havde også i år mange besøgende – heraf en del ”stamgæster” – der som en selvfølge i det opstillede telt skulle nyde en øl og en rugbrødsmad med fedt og gammel ost. Der blev indkøbt ? kg. gammel ost og 10 Schakenborgrugbrød, og da kroen lukkede kl. 22, var der kun nogle endeskiver tilbage!

Årets udgave af HASLEVITTEN indeholder gamle billeder + tekster fra de skoler, som blev oprettet i tilknytning til Indre Mission, dvs. Haslev Højskole, Haslev Landbrugs – og Husholdningsskole, Haslev Seminarium, Haslev Gymnasium og Haandværkerhøjskolen. Endvidere er der enkelte billeder fra andre skoler, som også havde voksne elever. Der er blevet fremstillet 160 eksemplarer, og kun enkelte er endnu ikke solgt. Kjeld Nielsen solgte bladet i Jernbanegade, og på museet blev det ligeledes solgt. Jeg solgte en del og kom derved i en god snak med mange, som stillede spørgsmål om Haslevs historie, eller de ville vide lidt om nogle af de museumsgenstande, de så. Egentlig er det jo lidt tankevækkende, at der til daglig kommer så få haslevitter i museets åbningstid, men når der er kulturnat, er interessen for at kende byens historie meget stor!

Efter endnu en vellykket kulturnat på Haslev Museum takkede formand Kjeld Nielsen alle de medvirkende for deres indsats og udtrykte håb om, at vi kunne mødes igen til næste års kulturnat.

 

  

   Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum  2012

I samarbejde med museumsinspektør Helle Ålsbøl fra Haslev Museum tilrettelagde foreningens bestyrelse, hvad der i år skulle foregå på kulturnatten på Haslev Stationsbymuseum. Årets tema var nostalgi, hvilket jo var velvalgt i forhold til de aktiviteter, som et museum kan byde på. Mange af de godt 600 besøgende, der gik gennem "tælleapparatet", gav sig rigtig god tid til at fordybe sig i det de så og hørte, inden de drog videre ud i Haslevs kulturnat.

I år var der mulighed for at se et diasshow med fine, gamle postkort med motiver fra Haslev og nærmeste omegn. Mange af de gamle huse på postkortene er stadig at se i byens gadebillede, og det er fascinerende at se og genkende steder i en anden historisk ramme. Postkortene var venligst udlånt af Faxe Kommunes Arkiver.

Man kunne også prøve at skrive med pen og blæk, hvilket for nogle gæster var et herligt, nostalgisk indslag, mens det for andre var en ny og ukendt udfordring: "Hvordan virker den?", spurgte de unge, når de fik pennen i hånden.

 

Endelig var museumsbutikkens beholdning af ældre postkort fundet frem til salg, og dem var der udmærket afsætning på. Det er tankevækkende, hvor mange lokaliteter i byen, der tidligere havde eget postkort.

I lighed med tidligere år havde museet besøg af Haslev Musikanterne, som med deres dejlige musik i et par timer sørgede for en særdeles god stemning, og nogle par tog sig en lille svingom. På fortovet foran museet stod en medarbejder fra beslag-smed Mads Mejnertsen og fremstillede hestesko ved hjælp af esse, hammer og ambolt. Medlemmer fra Hyllede Bryggerlaug fortalte om og skænkede dejlige smagsprøver af deres hjemmelavede vin, øl og mjød. Jørgen Nielsen fra Bråby lavede træsnit, og med sit meget store lokalkendskab kunne han fortælle glimt af Haslevs historie. På 1. sal kunne man se brodøser og kniplersker i funktion. Jettes Kro havde traditionen tro mange besøgende, som købte en øl og den sædvanlige rundtenom Schackenborg rugbrød med fedt og gammel ost. Mange nød det indkøbte i det til lejligheden opstillede telt med borde og stole. Til kroen blev der bl. a. indkøbt og solgt 10 rugbrød og 6 kg. gammel ost!

Foreningens æresmedlem, Preben Bækhave, havde et stort ønske om, at Haslevitten igen skulle fremstilles og sælges på kulturnatten. Bladets indhold blev billeder af og tekster om forretninger m.m. i Jernbanegades sidegader, Frederiksgade, Vestergade og Sofiendalsvej. Der blev kopieret 110 eksemplarer, og der var stor interesse for at købe bladet, for der var udsolgt allerede kl. 21.15. Nogle solgte Kjeld Nielsen, da han gik gennem Jernbanegade, og andre blev solgt på museet. Den kontakt, jeg som sælger fik med købere på museet medførte, at nogle gerne ville have besvaret spørgsmål om Haslevs historie, eller de ville gerne fortælle mig om deres egne erindringer.

Som afslutning på endnu en vellykket kulturnat på Haslev Stationsbymuseum takkede Kjeld Nielsen alle medvirkende herunder bestyrelsen for deres store indsats og udtrykte ønske om, at vi kunne mødes igen til kulturnatten næste år.

 

 

   

Kulturnat på Haslev Stationsbymuseum  2010

Traditionen tro deltog lokalhistorisk forening igen i år i planlægningen og gennemførelsen af kulturnatten på Haslev Stationsbymuseum. Da museet nu er en del af Østsjællands Museum deltog museumsinspektør Helle Ålsbøl også i arbejdet med denne aften, idet Haslev Stationsbymuseum til daglig er hendes arbejds- og ansvarsområde. Museet havde i aftenens løb næsten 400 besøgende. Nogle gik hurtigt igennem udstillingen, mens andre gav sig god tid til at se på de mange museumsgenstande og få et indtryk af Haslevs historie. Ved ankomst til museet var der mulighed for at få en tur i hestevogn, eller man kunne på fortovet se, hvorledes  en smed fremstiller hestesko.
 Inde i museet sørgede Haslev-musikanterne for at skabe en hyggelig stemning med deres harmonikaer og guitarer. Mange stod i længere tid og nød deres musik. Hyllede Bryggerlaug fremviste og gav smagsprøver på deres drikke, ligesom man også kunne se en blomsterbinderske, en trædrejer samt nogle kniplersker og brodeuser i funktion. Helle havde lavet en quiz, hvor børn skulle finde nogle museumsgenstande med sløjfer, der relaterede til H. C. Andersens eventyr og gætte, hvilke eventyr der var tale om.

I Jettes Kro var der igen i år mulighed for at købe øl, rugbrød med fedt og gammel ost samt juice, og det kunne nydes i det til kulturnatten opstillede telt, og det benyttede mange sig af.